Schraubenluchs

Balkenträger 4-reihig

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 90 mm

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 90 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

6,98 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

25 Stück Balkenträger 4-rhg. 90 mm

25 Stück Balkenträger 4-rhg. 90 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

145,33 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 120 mm

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 120 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

8,56 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

25 Stück Balkenträger 4-rhg. 120 mm

25 Stück Balkenträger 4-rhg. 120 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

178,35 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 160 mm

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 160 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

10,82 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

20 Stück Balkenträger 4-rhg. 160 mm

20 Stück Balkenträger 4-rhg. 160 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

180,41 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 200 mm

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 200 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

12,67 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

15 Stück Balkenträger 4-rhg. 200 mm

15 Stück Balkenträger 4-rhg. 200 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

158,42 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 240 mm

1 Stück Balkenträger 4-rhg. 240 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

15,08 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel

15 Stück Balkenträger 4-rhg. 240 mm

15 Stück Balkenträger 4-rhg. 240 mm

ETA-Zulassung 07/0125 Simpson-Strong-Tie

188,50 EUR *

Lieferzeit:2-6 Tage 2-6 Tage

 zum Artikel