Schraubenluchs

Balkenträger 2-reihig

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 90 mm

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 90 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

6,07 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

25 Stück Balkenträger 2-rhg. 90 mm

25 Stück Balkenträger 2-rhg. 90 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

126,44 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 120 mm

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 120 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

7,84 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

25 Stück Balkenträger 2-rhg. 120 mm

25 Stück Balkenträger 2-rhg. 120 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

163,33 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 160 mm

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 160 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

9,65 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

20 Stück Balkenträger 2-rhg. 160 mm

20 Stück Balkenträger 2-rhg. 160 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

160,89 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 200 mm

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 200 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

11,46 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

15 Stück Balkenträger 2-rhg. 200 mm

15 Stück Balkenträger 2-rhg. 200 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

143,25 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 240 mm

1 Stück Balkenträger 2-rhg. 240 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

14,02 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel

15 Stück Balkenträger 2-rhg. 240 mm

15 Stück Balkenträger 2-rhg. 240 mm

- ETA-Zulassung 07/0125 - Simpson-Strong-Tie

175,29 EUR *

Lieferzeit:2-10 Tage 2-10 Tage

 zum Artikel